หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑

อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์การทอดกฐินและการทอดผ้าป่า
อานิสงส์ถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน
ปัตตานุโมทนามัย กับไวยาวัจจมัย
อานิสงส์การรักษาศีล
อานิสงส์การเจริญพระกรรมฐาน
อานิสงส์การอุปสมบทบรรพชา
อานิสงส์คาถาพระปัจเจกโพธิ์
การอุทิศส่วนกุศล
การชำระหนี้สงฆ์
อุปฆาตกรรม
ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์
ปัญหาการเข้าทรง
ปัญหาเครื่องรางของขลังและพระบรมสารีริกธาตุ
บุญถวายสังฆทาน
บุญพระกรรมฐาน

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๒

ปัญหาการฝึกมโนมยิทธิแบบพิเศษ
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิมาก่อน
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกมโนมยิทธิใหม่ๆ
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกมโนมยิทธิได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง
ปัญหาธรรมของฆราวาสผู้ครองเรือน
ความดีที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันและกัน
ฤกษ์การแต่งงาน
กตัญญูกตเวทิตา
อารมณ์กลุ้มจะพาลงนรก
ปัญหาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
สมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐาน
ทำยังไงจึงจะไม่มีทุกข์
ตอนนั่งสมาธิ จิตอยู่ที่ไหน
นั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วกลัว
เรื่องฌานกับนิมิต
กสิณกับอานาปานุสสติกรรมฐาน
เมื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาตอนไหน
อยากสร้างบารมี
โดนยุงกัดแล้วแกล้งหลับ
นั่งสมาธิแล้วเกิดปีติ
พิจารณาขันธ์ ๕ แล้วจิตเศร้าหมอง

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓

ปัญหาเรื่องนรก-สวรรค์
ปัญหาเรื่องเทวดา
ปัญหาเรื่องพระนิพพาน
หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองนิพพาน
เกร็ดความรู้ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
● เรื่องตัดกรรม
● บุคคล ๔ ประเภทในโลก
● กรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผล
● กรรมของพระอรหันต์
● กฎของกรรมของนายแดง
● กฎของกรรมของพระองคุลีมาร
● กฎของกรรมของภรรยานายเรือ
● กฎของกรรมของพระโมคคัลลาน์

เรื่องของคนขี้โมโห
เล่นการพนัน ไม่ได้คดโกง เป็นการหากินโดยสุจริตมั๊ย

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔

หลวงพ่อเล่าเรื่องพระพุทธชินราช
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า
● เรื่องศาสนาเชน
● ทำไมพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้ ๗ ก้าว
● เรื่องของท่านเมณฑกเศรษฐี

ความเป็นมาของคาถาเงินล้าน
อานิสงส์การปิดทองลูกนิมิต
อานิสงส์การบริจาคโลงศพ
อานิสงส์ถวายสังฆทานให้แก่ผู้ป่วย
อานิสงส์การปฏิบัติภิกษุไข้
อานิสงส์ถวายสบู่หอมพระ
อานิสงส์ถวายข้าวพระพุทธรูป
อานิสงส์ถวายอาหารรูปเหมือน (หลวงพ่อ)
ทำบุญถวายอาหารบรรพบุรุษ
อานิสงส์สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกพ่อแม่
บรรจุอัฐิของแม่ใต้ฐานพระ
อานิสงส์นอนฟังเทปธรรมะ
การเจริญมหาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การสวดมนต์
● ชอบสวดมนต์
● วิ่งสวดมนต์

การบูชาพระ
พระปลุกเสกพระ
คนปลุกพระ
อานิสงส์การยกฉัตร
อานิสงส์ติดไฟฟ้าห้องส้วม
อานิสงส์ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่วัด
อานิสงส์ทำความสะอาดวัดและถวายไม้กวาด
อานิสงส์ถวายเครื่องดนตรี
อานิสงส์บรรเลงดนตรีตามวัด
อานิสงส์อุทิศดวงตาและอุทิศศพ
อานิสงส์บริจาคโลหิตเป็นทาน
อานิสงส์สร้างสะพานและสร้างวิหารทาน
การสร้างโรงพยาบาล
อานิสงส์ถวายยานพาหนะ
อานิสงส์การบวชชีพราหมณ์
● บวชชีชั่วคราวหรือตลอดดี
● แม่ชีเป็นพระอรหันต์

เรื่องของความตาย
อาการของคนที่ใกล้จะตาย
เที่ยวเมืองนรก โดยครูบุญชู ศรีผ่อง
การตั้งอารมณ์ก่อนตาย
คาถาของท่านพระยายม
วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย
ตายมือกำพระ
พ่อก่อนตายคลุ้มคลั่งมาก
ต้องการไปนิพพาน
ทำจิตก่อนตายไปนิพพาน
อานิสงส์ทำบุญตามอัธยาศัยกับแบบเจาะจง

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๕

ปัญหาเรื่องศาลพระภูมิ
ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลบนดาดฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิเอง
วันและเวลาที่เป็นมงคล
ตั้งศาลไว้ในบ้าน
เจ้าที่
เทวดาต้องการศาล ๔ เสา
เจ้าที่เจ้าทาง
ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
จำเป็นต้องตัดต้นไม้
หน้าที่ของพระภูมิ
โรคถูกศาลพระภูมิ
โทษเจ้าที่
โทษพระภูมิ
อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ
ทำสมาธิที่บ้านว่าชุมนุมเทวดาไม่ได้
ท่องบทบวงสรวงไม่ชัด
บวงสรวงในงานทำบุญที่บ้าน
สนใจเรื่องพิธีบวงสรวง
สงสัยพิธีบวงสรวงของหลวงพ่อ
บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
เครื่องบวงสรวงแบบย่อ
แก้บนท้าวมหาราช
แก้บนกรมหลวงชุมพร
การบนหลวงพ่อ ๕ พระองค์ที่วัดท่าซุง
ผู้ที่ลืมแก้บน

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๗

ปฏิปทาพระโพธิสัตว์
ผู้ชายปรารถนาพุทธภูมิ
ผู้หญิงปรารถนาพุทธภูมิ
พระเวสสันดรบริจาคลูกเมียเป็นทาน
พระโพธิสัตว์ทำไมยากจน
คู่บารมีพุทธภูมิ
ขอลาพุทธภูมิ
พระโพธิสัตว์ที่อยู่ชั้นดุสิต
ทำไมหลวงพ่อลาพุทธภูมิ
อาการป่วยของหลวงพ่อ
สร้างทางรอบ ๑๐๐ ไร่

หลวงพ่อเล่าเรื่องพระพุทธชินราช
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ความเป็นมาของคาถาเงินล้าน
อานิสงส์การปิดทองลูกนิมิต
อานิสงส์การบริจาคโลงศพ
อานิสงส์ถวายสังฆทานให้แก่ผู้ป่วย
อานิสงส์การปฏิบัติภิกษุไข้
อานิสงส์ถวายสบู่หอมพระ
อานิสงส์ถวายข้าวพระพุทธรูป
อานิสงส์ถวายอาหารรูปเหมือน (หลวงพ่อ)
ทำบุญถวายอาหารบรรพบุรุษ
อานิสงส์สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกพ่อแม่
บรรจุอัฐิของแม่ใต้ฐานพระ
อานิสงส์นอนฟังเทปธรรมะ
การเจริญมหาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การสวดมนต์
การบูชาพระ
พระปลุกเสกพระ
คนปลุกพระ
อานิสงส์การยกฉัตร
อานิสงส์ติดไฟฟ้าห้องส้วม
อานิสงส์ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่วัด
อานิสงส์ทำความสะอาดวัดและถวายไม้กวาด
อานิสงส์ถวายเครื่องดนตรี
อานิสงส์บรรเลงดนตรีตามวัด
อานิสงส์อุทิศดวงตาและอุทิศศพ
อานิสงส์บริจาคโลหิตเป็นทาน
อานิสงส์สร้างสะพานและสร้างวิหารทาน
การสร้างโรงพยาบาล
อานิสงส์ถวายยานพาหนะ
อานิสงส์การบวชชีพราหมณ์
อาการของคนที่ใกล้จะตาย
เที่ยวเมืองนรก โดยครูบุญชู ศรีผ่อง
การตั้งอารมณ์ก่อนตาย
คาถาของท่านพระยายม
วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย
ตายมือกำพระ
พ่อก่อนตายคลุ้มคลั่งมาก
ต้องการไปนิพพาน
ทำจิตก่อนตายไปนิพพาน
อานิสงส์ทำบุญตามอัธยาศัยกับแบบเจาะจง
ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลบนดาดฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิเอง
วันและเวลาที่เป็นมงคล
ตั้งศาลไว้ในบ้าน
เจ้าที่
เทวดาต้องการศาล ๔ เสา
เจ้าที่เจ้าทาง
ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
จำเป็นต้องตัดต้นไม้
หน้าที่ของพระภูมิ
โรคถูกศาลพระภูมิ
โทษเจ้าที่
โทษพระภูมิ
อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ
ทำสมาธิที่บ้านว่าชุมนุมเทวดาไม่ได้
ท่องบทบวงสรวงไม่ชัด
บวงสรวงในงานทำบุญที่บ้าน
สนใจเรื่องพิธีบวงสรวง
สงสัยพิธีบวงสรวงของหลวงพ่อ
บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
เครื่องบวงสรวงแบบย่อ
แก้บนท้าวมหาราช
แก้บนกรมหลวงชุมพร
การบนหลวงพ่อ ๕ พระองค์ที่วัดท่าซุง
ผู้ที่ลืมแก้บน