อานิสงส์ถวายยานพาหนะ

อานิสงส์ถวายยานพาหนะ
หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง ตอบปัญหาธรรม

ผู้ถาม :- “หลวงพ่อเจ้าขา ดิฉันได้ถวายสังฆทานชุดใหญ่ให้หลวงพ่อแล้ว ก็ปรากฏว่าเห็นลูกชายที่ตายไปแล้วเธอมาเข้าฝันบอกว่าสบายดี ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องการให้ลูกมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า จะทำบุญประเภทไหน…ทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาดี ๆ ยิ่งขึ้นไปเจ้าคะ…?”

หลวงพ่อ :- พระพุทธเจ้าบอกว่า สุคโท ยานโท โหติ การให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข

ที่เทวดาถามพระพุทธเจ้าว่า “ให้อะไรที่จะให้ผิวพรรณมีความสวย ให้อะไรต่อไปชาติหน้าจึงจะสวย”

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ให้ผ้าผ่อนท่อนสไบ จะได้ผิวพรรณสวยงาม”

เทวดาถามว่า “ให้อะไรชื่อว่าให้ความสุข”

พระพุทธเจ้าบอกว่า “ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข”

ผู้ถาม :- “เอ๊ะ! ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะซื้อรถทัวร์หรือครับ…?”

หลวงพ่อ :- ไม่ใช่รถฉัน รถพระพุทธเจ้าท่าน ท่านบอกว่า ลูกศิษย์เวลานี้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมามาก ถ้าเราไปเยี่ยม กำลังจะสูงขึ้น แล้วก็คนที่อยู่ไกล ๆ เขาไม่มีกำลังจะมาได้ ต้องไปเสริม เป็นธรรมทาน นี่เป็นพาหนะนำไปนิพพานตรง

เออ…พูดถึงรถทัวร์ธรรมทานนึกขึ้นมาได้ พระจัณฑปัชโชต มีม้าเร็ว ช้างเร็ว เร็วกว่าปกติ เพราะว่าในสมัยชาติก่อน ท่านเป็นคนรับใช้เขา เวลานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาต เจ้านายบอก เอ็งไปดูกับข้าวในครัวซิมีไหม…วิ่งปรี๊ดไป กลับมาบอกมีครับ ไปเอามา วิ่งไปเอามา อีตอนวิ่งไปวิ่งมาให้เจ้านาย ก็อธิษฐาน แกก็บอกว่าในฐานะผมเป็นคนรับใช้ ชาติหน้าถ้าเกิดอีกขอให้มีพาหนะที่เร็วกว่านี้ ไม่มีใครเสมอเหมือน

ต่อมาเป็นพระราชาทรงพระนามว่า พระเจ้าจัณฑปัชโชต มีช้างเดินเร็วมาก ม้าวิ่งเร็วมาก ฉะนั้นคนทำบุญรถทัวร์ธรรมทาน อธิษฐานแบบนี้นะ ทุกอย่างขอให้ได้เร็ว ๆ ถ้าบังเอิญจะเกิดอีก ขอให้มีพาหนะสมบูรณ์แบบ เขามีอะไรขอให้เรามีอย่างนั้น

จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔ หน้า ๘๐-๘๒
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

Tagged with: ,
Posted in หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
หลวงพ่อเล่าเรื่องพระพุทธชินราช
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ความเป็นมาของคาถาเงินล้าน
อานิสงส์การปิดทองลูกนิมิต
อานิสงส์การบริจาคโลงศพ
อานิสงส์ถวายสังฆทานให้แก่ผู้ป่วย
อานิสงส์การปฏิบัติภิกษุไข้
อานิสงส์ถวายสบู่หอมพระ
อานิสงส์ถวายข้าวพระพุทธรูป
อานิสงส์ถวายอาหารรูปเหมือน (หลวงพ่อ)
ทำบุญถวายอาหารบรรพบุรุษ
อานิสงส์สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกพ่อแม่
บรรจุอัฐิของแม่ใต้ฐานพระ
อานิสงส์นอนฟังเทปธรรมะ
การเจริญมหาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การสวดมนต์
การบูชาพระ
พระปลุกเสกพระ
คนปลุกพระ
อานิสงส์การยกฉัตร
อานิสงส์ติดไฟฟ้าห้องส้วม
อานิสงส์ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่วัด
อานิสงส์ทำความสะอาดวัดและถวายไม้กวาด
อานิสงส์ถวายเครื่องดนตรี
อานิสงส์บรรเลงดนตรีตามวัด
อานิสงส์อุทิศดวงตาและอุทิศศพ
อานิสงส์บริจาคโลหิตเป็นทาน
อานิสงส์สร้างสะพานและสร้างวิหารทาน
การสร้างโรงพยาบาล
อานิสงส์ถวายยานพาหนะ
อานิสงส์การบวชชีพราหมณ์
อาการของคนที่ใกล้จะตาย
เที่ยวเมืองนรก โดยครูบุญชู ศรีผ่อง
การตั้งอารมณ์ก่อนตาย
คาถาของท่านพระยายม
วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย
ตายมือกำพระ
พ่อก่อนตายคลุ้มคลั่งมาก
ต้องการไปนิพพาน
ทำจิตก่อนตายไปนิพพาน
อานิสงส์ทำบุญตามอัธยาศัยกับแบบเจาะจง
ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลบนดาดฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิเอง
วันและเวลาที่เป็นมงคล
ตั้งศาลไว้ในบ้าน
เจ้าที่
เทวดาต้องการศาล ๔ เสา
เจ้าที่เจ้าทาง
ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
จำเป็นต้องตัดต้นไม้
หน้าที่ของพระภูมิ
โรคถูกศาลพระภูมิ
โทษเจ้าที่
โทษพระภูมิ
อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ
ทำสมาธิที่บ้านว่าชุมนุมเทวดาไม่ได้
ท่องบทบวงสรวงไม่ชัด
บวงสรวงในงานทำบุญที่บ้าน
สนใจเรื่องพิธีบวงสรวง
สงสัยพิธีบวงสรวงของหลวงพ่อ
บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
เครื่องบวงสรวงแบบย่อ
แก้บนท้าวมหาราช
แก้บนกรมหลวงชุมพร
การบนหลวงพ่อ ๕ พระองค์ที่วัดท่าซุง
ผู้ที่ลืมแก้บน