การบนหลวงพ่อ ๕ พระองค์ที่วัดท่าซุง

การบนหลวงพ่อ ๕ พระองค์ที่วัดท่าซุง
โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

เนื่องจากมีผู้สนใจในการบนท่านมาก ต้องการจะทราบวิธีบนว่า…ควรจะทำอย่างไรบ้าง? หลวงพ่อท่านได้แนะนำไว้ดังนี้…

การบนจะมาบนที่วัด หรือจะบนที่บ้านก็ได้ ให้นึกถึงบารมี พระพุทธเจ้า, หลวงพ่อใหญ่ วัดท่าซุง, หลวงพ่อสุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า, หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, (ปัจจุบันหลวงพ่อมรณภาพไปแล้ว จึงเพิ่ม หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง ไปด้วยอีกองค์หนึ่ง) ให้บนคราวเดียวทั้ง ๕ พระองค์

สำหรับการบนมีไว้ให้เลือก ๔ ข้อ จะต้องการแก้บนข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ ตามกำลังที่จะกระทำได้ เมื่อได้ผลเป็นประการใดแล้ว ขอให้รักษาสัจจวาจาตามที่ตั้งใจไว้ ส่วนรายละเอียดมีดังนี้…

๑. ถวายทองคำเปลว ๑๐๐ แผ่น และ ผ้าห่มสไบ องค์ละ ๑ ผืน (ไม่ต้องปิดองค์พระ ให้วางไว้เท่านั้น)

๒. ถวายสังฆทานครบชุดใหญ่ (ใช้ชุดเดียวรวม ๔ องค์)

๓. รักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ตามความสามารถ ๗ วัน และเจริญกรรมฐาน ๗ วัน (การแก้บนในข้อ ๓ นี้ ถ้าอยู่ปฏิบัติที่วัดไม่ครบ ๗ วัน จะอยู่รักษาศีลและเจริญกรรมฐานคราวละ ๒ – ๓ วัน แล้วกลับบ้าน เมื่อมีโอกาสมาปฏิบัติต่อให้ครบ ๗ วันก็ได้ หรือจะไปทำต่อที่บ้าน หรือที่วัดใกล้บ้านจนครบ ๗ วันก็ได้)

๔. ถ้าเรื่องที่จะบนเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรงากให้บนตามนี้ คือ บวชเณรเอง หรือจ้างให้คนอื่นบวชแทน ถ้าได้เณรหรือคนที่จะบวชเณรเจริญพระกรรมฐานได้มโนมยิทธิแจ่มใส จะมีผลรวดเร็ว ถ้าบวชเองขอให้ปฏิบัติตนให้เคร่งครัด เจริญพระกรรมฐานให้แจ่มใส ถ้าจ้างใหคนอื่นบวชแทน ขอให้บำรุงวันละ ๕๐ บาทขึ้นไป หรือถวายภัตตาหาร เครื่องใช้สอยตามสมควรครบ ๗ วัน

เวลาบนให้ใช้คำว่า “ถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้ ขอได้โปรดช่วยให้มีผลโดยเร็ว” ทั้งนี้เพราะว่ากรรมบางอย่าง พระก็แก้ไขไม่ได้นั้นมีอยู่.

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๕ หน้า ๔๓-๔๔
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

Tagged with: ,
Posted in หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
หลวงพ่อเล่าเรื่องพระพุทธชินราช
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ความเป็นมาของคาถาเงินล้าน
อานิสงส์การปิดทองลูกนิมิต
อานิสงส์การบริจาคโลงศพ
อานิสงส์ถวายสังฆทานให้แก่ผู้ป่วย
อานิสงส์การปฏิบัติภิกษุไข้
อานิสงส์ถวายสบู่หอมพระ
อานิสงส์ถวายข้าวพระพุทธรูป
อานิสงส์ถวายอาหารรูปเหมือน (หลวงพ่อ)
ทำบุญถวายอาหารบรรพบุรุษ
อานิสงส์สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกพ่อแม่
บรรจุอัฐิของแม่ใต้ฐานพระ
อานิสงส์นอนฟังเทปธรรมะ
การเจริญมหาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การสวดมนต์
การบูชาพระ
พระปลุกเสกพระ
คนปลุกพระ
อานิสงส์การยกฉัตร
อานิสงส์ติดไฟฟ้าห้องส้วม
อานิสงส์ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่วัด
อานิสงส์ทำความสะอาดวัดและถวายไม้กวาด
อานิสงส์ถวายเครื่องดนตรี
อานิสงส์บรรเลงดนตรีตามวัด
อานิสงส์อุทิศดวงตาและอุทิศศพ
อานิสงส์บริจาคโลหิตเป็นทาน
อานิสงส์สร้างสะพานและสร้างวิหารทาน
การสร้างโรงพยาบาล
อานิสงส์ถวายยานพาหนะ
อานิสงส์การบวชชีพราหมณ์
อาการของคนที่ใกล้จะตาย
เที่ยวเมืองนรก โดยครูบุญชู ศรีผ่อง
การตั้งอารมณ์ก่อนตาย
คาถาของท่านพระยายม
วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย
ตายมือกำพระ
พ่อก่อนตายคลุ้มคลั่งมาก
ต้องการไปนิพพาน
ทำจิตก่อนตายไปนิพพาน
อานิสงส์ทำบุญตามอัธยาศัยกับแบบเจาะจง
ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลบนดาดฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิเอง
วันและเวลาที่เป็นมงคล
ตั้งศาลไว้ในบ้าน
เจ้าที่
เทวดาต้องการศาล ๔ เสา
เจ้าที่เจ้าทาง
ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
จำเป็นต้องตัดต้นไม้
หน้าที่ของพระภูมิ
โรคถูกศาลพระภูมิ
โทษเจ้าที่
โทษพระภูมิ
อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ
ทำสมาธิที่บ้านว่าชุมนุมเทวดาไม่ได้
ท่องบทบวงสรวงไม่ชัด
บวงสรวงในงานทำบุญที่บ้าน
สนใจเรื่องพิธีบวงสรวง
สงสัยพิธีบวงสรวงของหลวงพ่อ
บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
เครื่องบวงสรวงแบบย่อ
แก้บนท้าวมหาราช
แก้บนกรมหลวงชุมพร
การบนหลวงพ่อ ๕ พระองค์ที่วัดท่าซุง
ผู้ที่ลืมแก้บน